Học viện PSB 2019

 • du-hoc-inec
 • banner-qc-sing
 • banner-qc-sing

Học viện PSB 2019

Ngày đăng Aug. 20, 2018 - Người đăng: Hoài Thu

Với 55 năm kinh nghiệm (từ 1964) cung cấp giáo dục và đào tạo chất lượng cao. PSB Academy xây dựng không gian và phương pháp giảng dạy với trọng tâm là kiến thức và kỹ năng thực tế nhằm trang bị cho sinh viên thể hiện tốt nhất sau khi tốt nghiệp.

CÁC ĐỐI TÁC GIẢNG DẠY CỦA PSB ACADEMY

 • ĐH Newcastle, Úc: Top 2% đại học trên thế giới. Top 10 đại học Úc. Chuyên ngành: kinh doanh quốc tế, kế toán (tương đương ACCA level 9), kỹ sư (điện & cơ khí), IT, truyền thông báo chí,…
 • ĐH Wollongong, Úc: Top 2% đại học trên thế giới. Top 11 đại học Úc. Chuyên ngành: chuỗi cung ứng, marketing, tài chính
 • ĐH Latrobe, Úc: Top 25 đại học Úc. Chuyên ngành: khoa học y sinh, công nghệ y sinh, khoa học dược phẩm
 • ĐH Edith Cowan, Úc: Top 20 đại học Úc. Chuyên ngành: an ninh mạng (ANM)
 • ĐH Coventry, Anh Quốc: Top 12 đại học Anh. Chuyên ngành: khoa học máy tính, kỹ sư (điện & cơ khí), logistic toàn cầu, phương tiện kỹ thuật số và truyền thông
 • ĐH Edinburgh Napier, Anh Quốc: Top 16 đại học Anh. Chuyên ngành: nhà hàng khách sạn, tổ chức sự kiện. Đặc biệt có ngành sport & exercise science

CÁC KHU HỌC XÁ CỦA PSB:

 • CITY CAMPUS: Đào tạo các chương trình tiếng Anh, kinh tế, du lịch và nhà hàng khách sạn, truyền thông
 • STEM CAMPUS: Đào tạo chương trình kỹ thuật, công nghệ thông tin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1/ Chương trình tiếng Anh (có 5 cấp độ):

 • Thời gian: 2 tháng/ 1 cấp độ
 • Học phí: 2,622 SGD / 1 cấp độ
 • Yêu cầu đầu vào: Dành cho học sinh chưa có IELTS/ TOEFL

Lưu ý: Đối với sinh viên học lên thạc sĩ, bắt buộc học thêm cấp độ 6 - học phí: 4,280 SGD/ 3 tháng

2/ Dự bị đại học:

Ngành học

Phí trọn khóa (SGD)

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Kỹ sư

4,280

 

 

- Tốt nghiệp THCS, ĐTB 7.0

- IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại PSB

6 tháng

Công nghệ thông tin 

4,280

Quản lý doanh nghiệp 

4,066

Khoa học thể dục thể thao

3,745

Truyền thông media

3,852

Khoa học đời sống

10,529

- Hoàn tất lớp 10, ĐTB 7.0

- IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại PSB


3/ Chương trình cao đẳng (tương đương năm nhất đại học):

Ngành học

Phí trọn khóa (SGD)

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Quản trị kinh doanh

11,385

- Hoàn tất THPT

- Hoặc hoàn tất dự bị của PSB

- IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại PSB

 

9 tháng

Quản trị kinh doanh chuyên ngành:

- Kế toán và tài chính

- Quản lý chuỗi cung ứng

- Marketing kỹ thuật số

Media & truyền thông

Quản lý du lịch và nhà hàng khách sạn

Khoa học thể dục thể thao

10,272

Kỹ thuật điện

12,754

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật công nghiệp

12,754

Công nghệ thông tin

10,486

An ninh mạng và các biện pháp đối phó

10,486

Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu

11,385

18 tháng

Quản lý khách sạn toàn cầu

12,8404/ Chương trình cử nhân (tương đương đại học năm 2 & năm 3):

ĐẠI HỌC COVENTRY, ANH QUỐC

Ngành học

Phí trọn khóa (SGD)

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Cử nhân (danh dự) chuyên ngành :

- Kế toán và tài chính

- Kinh doanh và tài chính

- Kinh doanh và marketing

- Media và truyền thông

- Logistics toàn cầu

21,186

- Hoàn tất chương trình cao đẳng của PSB hoặc tương đương

 

- IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại PSB

16 tháng

Kỹ sư (danh dự) điện – điện tử

Kỹ sư (danh dự) cơ khí

24,524

Cử nhân (danh dự) chuyên ngành :

- Khoa học máy tính

- Đạo đức và an ninh mạng

 

23,882

24,524

 

ĐẠI HỌC EDINBURGH NAPIER, ANH QUỐC

Ngành học

Phí trọn khóa (SGD)

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Cử nhân quản trị du lịch & nhà hàng khách sạn

18,586

- Hoàn tất chương trình cao đẳng của PSB hoặc tương

đương

- IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại PSB

16 tháng

 

Cử nhân quản trị lễ hội & sự kiện

Cử nhân thể thao và khoa học thể dục  

26,194

ĐẠI HỌC LA TROBE, ÚC

Ngành học

Phí trọn khóa (SGD)

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Cử nhân khoa học y sinh

46,224

- Hoàn tất chương trình dự bị của PSB về Khoa học đời sống hoặc tương đương

- IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc học tiếng Anh tại PSB

24 tháng

Cử nhân khoa học

- Khoa học dược phẩm

- Công nghệ sinh học

ĐẠI HỌC NEWSCASTLE, ÚC

(Bắt buộc thực tập 3 tháng - đối với chuyên ngành kỹ sư điện và kỹ sư cơ khí )

Ngành học

Phí trọn khóa (SGD)

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Cử nhân kinh doanh chuyên ngành:

- Lãnh đạo và quản lý và marketing

- Kinh doanh quốc tế

- Entrepreneurship và đổi mới

Cử nhân thương mại chuyên ngành: kế toán 

27,734

- Hoàn tất chương trình cao đẳng của PSB

 

16 tháng

 

Cử nhân truyền thông chuyên ngành quan hệ công chúng & báo chí

Cử nhân công nghệ thông tin (công nghệ thông tin doanh nghiệp và phát triển phần mềm & ứng dụng)

27,392

Cử nhân môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp

27,392

16 tháng

Kỹ sư chuyên ngành:

- Điện

- Cơ khí

70,572

33 tháng học + 3 tháng thực tập

ĐẠI HỌC WOLLONGONG, ÚC

Ngành học

Phí trọn khóa (SGD)

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Cử nhân thương mại chuyên ngành:

- Tài chính

- Quản lý & marketing

- Quản lý chuỗi cung ứng

27,734

- Hoàn tất chương trình cao đẳng của PSB

 

16

ĐẠI HỌC EDITH COWAN, ÚC

Ngành học

Phí trọn khóa (SGD)

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Cử nhân chuyên ngành an ninh mạng

25,680

- Hoàn tất chương trình cao đẳng của PSB hoặc tương đương

- IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 6.0)

16 tháng

5/ Chứng chỉ sau đại học :

ĐẠI HỌC EDITH COWAN, ÚC

Ngành học

Phí trọn khóa (SGD)

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Chứng chỉ sau đại học an ninh mạng

9,202

- Tốt nghiệp đại học

- IELTS 6.5 hoặc học tiếng Anh tại PSB

4 tháng

Chứng chỉ sau đại học an ninh mạng

 18,404

- Tốt nghiệp đại học

- IELTS 6.5 hoặc học tiếng Anh tại PSB

8 tháng

HỌC VIỆN PSB SINGAPORE

Ngành học

Phí trọn khóa (SGD)

Yêu cầu đầu vào

Thời gian 

Chứng chỉ sau đại học ngành hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng 

11,299

- Tốt nghiệp đại học

- IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại PSB

9 tháng6/ Chương trình thạc sĩ:

Ngành học

Phí trọn khóa (SGD)

Yêu cầu đầu vào

Thời gian

Thạc sĩ quản trị kinh doanh

(ĐẠI HỌC NEWSCASTLE, ÚC)

28,890

- Tốt nghiệp đại học

- IELTS 6.5

12 tháng

 

Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế

(ĐẠI HỌC EDINBURGH NAPIER, ANH QUỐC)

21,186

- Tốt nghiệp đại học

- IELTS 6.5 hoặc học tiếng Anh tại PSB

 

Thạc sĩ quản lý kinh doanh kỹ thuật

(ĐẠI HỌC COVENTRY, ANH QUỐC)

21,828

Thạc sĩ quản trị kinh doanh toàn cầu

(ĐẠI HỌC COVENTRY, ANH QUỐC)

26,643

Thạc sĩ an ninh mạng

(ĐẠI HỌC EDITH COWAN, ÚC)

32,100

16 tháng

 • PHÍ GHI DANH CỦA TRƯỜNG DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ: 450 SGD
 • THÔNG TIN HỌC BỔNG Women in tech: Ưu đãi đặc biệt 2.000 SGD cho các sinh viên nữ nộp đơn vào thẳng cao đẳng/ đại học khối ngành kỹ sư/ IT/ an ninh mạng của PSB Academy trong năm 2019.

>> Xem thêm về du học Singapore

CÔNG TY DU HỌC INEC

 • Tổng đài: 1900 636990
 • Hotline Miền Bắc & Nam: 093 409 3311 – 093 409 3040 – 093 409 4411
 • Hotline Miền Trung: 093 409 9070 – 093 409 9983
 • Email: inec@inec.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
5.0
(Tổng cộng 3 )
ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ
Jerome Rezel là cựu sinh viên Học viện Shatec, Singapore. Ngoài Shatec, anh đã từng là sinh viên của 2 trường khác và đã có 2 lần… bỏ học.
VIDEO DU HỌC SINH
“Du học Singapore tại Học viện Quản lý SIM có tốt không?” là thắc mắc của rất nhiều bạn trẻ. Thắc mắc này là cần thiết khi du học không chỉ là hành trình hướng tới bằng cấp, du học còn là sự trải nghiệm cuộc sống, học thuật, cơ hội phát triển bản thân… Với SIM, không mất công bạn tưởng tượng nhiều thêm về cuộc sống học tập tại đây, mời bạn lắng nghe chia sẻ, cảm xúc thực sự của chính sinh viên trường về hành trình học tập, trải nghiệm của họ tại SIM - nơi được xem là điểm “hạ cánh” lý tưởng cho sinh viên Việt Nam.
Cơ hội để bạn tìm hiểu thông tin toàn diện về Học viện SIM và được tư vấn, giải đáp cho từng trường hợp cụ thể khi tham gia sự kiện Open Day - Cùng SIM lĩnh hội chương trình chuẩn quốc tế do INEC hợp tác với SIM tổ chức vào lúc 16h00 thứ Bảy, ngày 03/08/2019 tại 51L, Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng và 9h00 Chủ nhật, ngày 04/08/2019, tại KS Liberty Central Riverside Saigon, 17 Tôn Đức Thắng, Q. 1, TP. HCM. Hotline đăng ký: 093 409 8883. 
Link tham khảo: https://duhocinec.com/du-hoc-singapor...
Liên hệ INEC - Đại diện tuyển sinh chính thức là Best Agent 2018 của Học viện SIM tại Việt Nam để được hỗ trợ du học Singapore tốt nhất.
• Tổng đài: 1900 636 990
• Hotline KV miền Bắc và Nam: 093 409 4411
• Hotline KV miền Trung: 093 409 9070 
• Email: inec@inec.vn
• Website: https://duhocinec.com/du-hoc-singapore

Chia sẻ trải nghiệm thực tế về SIM

CỘNG ĐỒNG DU HỌC SINH

Đăng nhập INEC

Back To Top