Chính sách bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Căn cứ Nghị định 52/2013/NĐ-CP (Điều 68 đến Điều 73), Du học INEC xây dựng chính sách bảo mật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng. Theo đó, Du học INEC cam kết những nội dung sau:

TOP

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0