Học bổng du học Hà Lan Orange Tulip Scholarship 2019

Học bổng du học Hà Lan Orange Tulip Scholarship 2019

Ngày đăng Nov. 17, 2018 - Người đăng: Tố Uyên

Orange Tulip Scholarship (OTS) là chương trình học bổng được thực hiện bởi sự kết hợp giữa Văn phòng Giáo dục Hà Lan (Nuffic Neso) và 19 trường đại học Hà Lan. OTS hướng đến các sinh viên Việt Nam xuất sắc với mục tiêu trao cho họ cơ hội học tập và nghiên cứu tại Hà Lan.

Trong năm học 2019 - 2020, tổng giá trị học bổng du học Hà Lan OTS lên đến hơn 550.000 euro với trên 60 suất học bổng. Việc phân bổ ngân sách cho từng suất học bổng khác nhau tùy theo trường và ngành học.

Các trường đại học Hà Lan cấp học bổng OTS cho chương trình cử nhân

Trường

Thông tin học bổng

Đại học KHUD Saxion

 

 • Giá trị học bổng: 3.900 euro/năm
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp THPT; IELTS tối thiểu 6,5

Đại học KHUD Zuyd

 

 • Giá trị học bổng: 3.600 euro/năm, áp dụng cho toàn bộ khóa học
 • Chương trình ưu tiên: Nghiên cứu châu Âu; quản lý khách sạn, nghệ thuật liên ngành; kinh doanh quốc tế
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp THPT; chứng chỉ IELTS; thư đề cử

Đại học KHUD Wittenborg

 

 • Giá trị học bổng: 5.000 euro cho năm cuối chương trình top-up
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: được nhận vào chương trình top-up; tối thiểu IELTS 6,0 hoặc TOEFL iBT 80

Đại học KHUD The Hague

 

 

 

 • Giá trị học bổng: (đang cập nhật)
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp THPT; tối thiểu IELTS 6,0 hoặc TOEFL iBT 80

Đại học Kinh doanh Nyenrode

 

 

 • Giá trị học bổng: 10.000 euro/năm cho 3 năm học
 • Chương trình ưu tiên: Quản trị kinh doanh
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp THPT; tối thiểu IELTS 6,5 hoặc TOEFL iBT 91

Đại học KHUD HAN

(Đang cập nhật)

Trung tâm nghiên cứu quốc tế Hà Lan - StudyGroup

 

 • Giá trị học bổng: 5.000 euro
 • Chương trình áp dụng: dự bị (khoa học và kỹ thuật; kinh doanh và quản lý)
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp THPT; tối thiểu IELTS 5,0

 

Các trường đại học Hà Lan cấp học bổng OTS cho chương trình thạc sĩ

Khối kinh tế - kinh doanh

Trường

Thông tin học bổng

Trường Kinh doanh Amsterdam (Đại học Amsterdam)

 • Giá trị học bổng: 10.760 - 12.000 euro
 • Chương trình ưu tiên: MBA (quản lý chung); tài chính quốc tế
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp cử nhân; tối thiểu IELTS 7,0 hoặc TOEFL iBT 100; GMAT 630 hoặc GRE tương đương; 2 hoặc 3 năm kinh nghiệm

Trường quản lý Maastricht

 • Giá trị học bổng: 60 - 80% học phí toàn khóa
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp cử nhân; tối thiểu IELTS 6,5 hoặc TOEFL iBT 88; GMAT 600 hoặc GRE tương đương; 3 năm kinh nghiệm (cho chương trình quản trị kinh doanh); 1 thư đề cử

Đại học Kinh doanh Nyenrode

 • Giá trị học bổng: 9.750 - 25.000 euro
 • Chương trình ưu tiên: Quản lý; quản trị kinh doanh
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp cử nhân; tối thiểu IELTS 6,5 hoặc TOEFL iBT 91; GMAT 600; 3 năm kinh nghiệm (chương trình quản trị kinh doanh)

Trường Kinh doanh và xã hội TIAS

 • Giá trị học bổng: 10.000 - 25.000 euro/năm
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp cử nhân; tối thiểu IELTS 6,5 hoặc TOEFL iBT 90; GMAT 550; 3 năm kinh nghiệm (chương trình quản trị kinh doanh); 2 thư đề cử

 

Khối y dược

Trường

Thông tin học bổng

Đại học Groningen

 • Giá trị học bổng: 100% học phí + sinh hoạt phí 875 euro/tháng trong 2 năm học
 • Chương trình ưu tiên: đổi mới thuốc và dược phẩm; dịch tễ học lâm sàng và tâm lý xã hội  
 • Hạn đăng ký: 01/03/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp cử nhân; tối thiểu IELTS 6,5 hoặc TOEFL iBT 92; 2 thư đề cử

 

Khối nghệ thuật, kiến trúc

Trường

Thông tin học bổng

Đại học Nghệ thuật Amsterdam - DasArts

 • Giá trị học bổng: sinh hoạt phí 2.000 euro/tháng suốt khóa học
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp cử nhân; tối thiểu TOEFL iBT 64; 3 năm kinh nghiệm

Đại học KHUD Zuyd

 • Giá trị học bổng: 3.600 euro
 • Chương trình ưu tiên: Âm nhạc; kiến trúc nội thất
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: (đang cập nhật)

 

Nhiều khối ngành

Trường

Thông tin học bổng

Đại học Tilburg

 • Giá trị học bổng: sinh viên chương trình thần học chỉ trả học phí 2.092 euro/năm; sinh viên các chương trình khác trả học phí 4.450 euro/năm
 • Hỗ trợ sinh hoạt phí 5.000 euro/năm
 • Không áp dụng cho chương trình: bằng đôi/bằng liên kết
 • Hạn đăng ký: 01/03/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp cử nhân; tối thiểu IELTS 6,5 hoặc TOEFL iBT 90-91; một số chương trình yêu cầu GMAT 600 hoặc GRE 75%

Đại học Radboud

 • Giá trị học bổng: 10.130 - 11.305 euro
 • Không áp dụng cho chương trình: Erasmus Mundus; thần học, bằng đôi/bằng liên kết
 • Hạn đăng ký: 01/03/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp cử nhân; tối thiểu IELTS 6,5 hoặc TOEFL iBT 90; 2 thư đề cử

Trường Quản lý Rotterdam

 • Giá trị học bổng: 9.000 euro
 • Không áp dụng cho chương trình: Quản lý quốc tế; tài chính và đầu tư
 • Hạn đăng ký: 01/03/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp cử nhân; tối thiểu IELTS 6,5 hoặc TOEFL iBT 90

Đại học KHUD Wittenborg

 • Giá trị học bổng: 7.500 euro
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp cử nhân; GPA 7,0 trở lên; tối thiểu IELTS 7,0 hoặc TOEFL iBT 94; GMAT 600 trở lên

Đại học Maastricht

 • Giá trị học bổng: 13.000 euro
 • Chương trình ưu tiên: tất cả khóa học về luật, kinh tế, kinh doanh, nghệ thuật và khoa học xã hội
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp cử nhân; IELTS hoặc TOEFL; 2 thư đề cử

Đại học KHUD Hanze

 • Giá trị học bổng: 25% học phí hoặc 3.000 euro
 • Chương trình ưu tiên: Quản lý và kinh doanh quốc tế; quản trị kinh doanh; truyền thông quốc tế
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019 (truyền thông quốc tế), 01/05/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp cử nhân; tối thiểu IELTS 6,5 hoặc TOEFL iBT 90; 3 năm kinh nghiệm (chương trình quản trị kinh doanh)

Đại học VU Amsterdam

(Đang cập nhật)

Đại học KHUD NHL Stenden

 • Giá trị học bổng: 3.000 euro
 • Chương trình ưu tiên: Quản lý dịch vụ và khách sạn quốc tế; quản lý sự kiện, du lịch và giải trí quốc tế; chiến lược nội dung và truyền thông
 • Hạn đăng ký: 01/04/2019
 • Yêu cầu ứng viên: tốt nghiệp cử nhân, tối thiểu IELTS 6,5 hoặc TOEFL iBT 90

Để nhận thông tin chi tiết về học bổng du học Hà Lan cũng như được tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp, vui lòng liên hệ Du học INEC.

 • Tổng đài: 1900 636 990
 • Hotline miền Bắc và miền Nam: 093 938 1081
 • Hotline miền Trung: 093 409 9070 – 093 409 9983
 • Email: inec@inec.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
5.0
(Tổng cộng 15 )
ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ
Cảm ơn công ty INEC đã tư vấn và hướng dẫn chu đáo mọi thủ tục, giấy tờ nhập học tại trường HAN. Xin chúc quý công ty INEC ngày càng phát triển và thành công hơn nữa. Xin cảm ơn!
VIDEO DU HỌC SINH
Phan Trần Phương Trang, hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn – Dịch vụ Quốc tế tại trường Đại học Khoa học Ứng dụng Stenden. Hà Lan là điểm đến thứ 3 được Phương Trang lựa chọn để học tập sau khi hoàn thành khóa học tại Singapore và Thụy Sĩ. Sau một năm theo học tại Stenden, trải nghiệm cuộc sống và chất lượng giáo dục tại Hà Lan, Phương Trang cảm thấy bản thân đã có được một quyết định vô cùng đúng đắn.

Phan Trần Phương Trang: "Hà Lan là một nước rất năng động"

CỘNG ĐỒNG DU HỌC SINH

Đăng nhập INEC

Back To Top