Các kỳ nhập học trong năm 2019 của Học viện SIM

Các kỳ nhập học trong năm 2019 của Học viện SIM

Ngày đăng Oct. 8, 2018 - Người đăng: Hoài Thu

Học viện quản  Singapore (Tập đoàn SIM) đào tạo các chương trình từ tiếng Anh đến đại học và sau đại học. Các kỳ nhập học chính trong năm là tháng 1, 4, 7, 10. Hạn chót nhận hồ sơ là 1 tháng trước ngày khai giảng. Tuy nhiên, bạn nên nộp hồ sơ trước 3 tháng để đảm bảo các khâu xử lý tốt nhất.

Các kỳ nhập học cụ thể như sau:

Tháng 1

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh

 

SIM

IELTS 4.0 hoặc  chưa có tiếng Anh

3 tháng/cấp độ

Dự bị đại học

Chương trình chung cho tất cả các ngành

SIM

Hoàn tất lớp 11, GPA 6.5, IELTS 5.5 hoặc  TOEFL iBT 79 hoặc học tiếng Anh tại SIM

6 tháng

Cao đẳng

Quản lý

SIM

Hoàn tất lớp 12 GPA 6.5 hoặc hoàn tất dự bị của SIM

IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 79 hoặc học tiếng Anh tại SIM

15 tháng

Cử nhân

Kinh tế, kế toán, kinh tế và tài chính, hậu cần và quản lý dây chuyền cung ứng, quản lý, marketing

RMIT

Hoàn tất lớp 12 với GPA 8.0

IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 92

3 năm

Cử nhân

Truyền thông, kinh tế, thương mại quốc tế, tâm lý học, xã hội học, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh và tâm lý học, quản trị kinh doanh và thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh và truyền thông, quản trị kinh doanh và xã hội học, các lựa chọn ngành đôi bất kỳ: truyền thông và kinh tế, truyền thông và thương mại quốc tế, truyền thông và tâm lý học…

Buffalo

Hoàn tất lớp 12 và GPA lớp 10, 11, 12 là 7.0 trở lên

IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 79

3 – 4 năm

Cử nhân

Khoa học máy tính (bảo mật hệ thống số, phát triển game và đa phương tiện), tâm lý

Wollongong

Hoàn tất lớp 12 với điểm TB 5 môn 7.75 trở lên

IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 88 (ngành tâm lý), IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 79 (ngành máy tính)

3 năm

Thạc sĩ

Thiết kế thành phố thông minh

Strate

Tốt nghiệp đại học

IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 88

2 năm

 

Tháng 4

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh

 

SIM

IELTS 4.0 hoặc chưa có tiếng Anh

3 tháng/cấp độ

Dự bị đại học

Chương trình chung cho tất cả các ngành

SIM

Hoàn tất lớp 11, GPA 6.5, IELTS 5.5 hoặc  TOEFL iBT 79 hoặc học tiếng Anh tại SIM

6 tháng

Cao đẳng

Quản lý

SIM

Hoàn tất lớp 12 GPA 6.5 hoặc hoàn tất dự bị của SIM

IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 79 hoặc học tiếng Anh tại SIM

 

15 tháng

Cử nhân

Khoa học máy tính (bảo mật hệ thống số, phát triển game và đa phương tiện)

Wollongong

Hoàn tất lớp 12 với điểm TB 5 môn 7.75 trở lên

IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 79

3 năm

Thạc sĩ

Quản lý kinh doanh kỹ thuật, quản lý hậu cần và dây chuyền cung ứng

Warwick

Tốt nghiệp đại học, IELTS 6.5

1 năm

 

Tháng 5

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Cử nhân  

Truyền thông, kinh tế, thương mại quốc tế, tâm lý học, xã hội học, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh và tâm lý học, quản trị kinh doanh và thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh và truyền thông, quản trị kinh doanh và xã hội học, các lựa chọn ngành đôi bất kỳ: truyền thông và kinh tế, truyền thông và thương mại quốc tế, truyền thông và tâm lý học…

Buffalo

Hoàn tất lớp 12 và GPA lớp 10, 11, 12 là 7.0 trở lên

IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 79

3 – 4 năm

 

Tháng 7

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh

 

SIM

IELTS 4.0 hoặc chưa có tiếng Anh

3 tháng/cấp độ

Dự bị đại học

Chương trình chung cho tất cả các ngành

SIM

Hoàn tất lớp 11, GPA 6.5, IELTS 5.5 hoặc  TOEFL iBT 79 hoặc học tiếng Anh tại SIM

6 tháng

Cao đẳng

Quản lý

SIM

Hoàn tất lớp 12 GPA 6.5 hoặc hoàn tất dự bị của SIM

IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 79 hoặc học tiếng Anh tại SIM

 

15 tháng

Cử nhân

Kinh tế (kế toán, kinh tế và tài chính, hậu cần và quản lý dây chuyền cung ứng, quản lý, marketing, kinh doanh quốc tế), truyền thông (truyền thông chuyên nghiệp)

RMIT

Hoàn tất lớp 12 với GPA 8.0 – 8.5

IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 92

2 - 3 năm

Cử nhân

Quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh và truyền thông, kinh doanh quốc tế

Birmingham

Hoàn tất cao đẳng của SIM hoặc tương đương

2 năm

Cử nhân

Khoa học máy tính (bảo mật hệ thống số, phát triển game và đa phương tiện), khoa học (tâm lý)

Wollongong

Hoàn tất lớp 12 với điểm TB 5 môn 7.75 trở lên

IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 79

3 năm

 

Tháng 8

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Cử nhân  

Truyền thông, kinh tế, thương mại quốc tế, tâm lý học, xã hội học, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh và tâm lý học, quản trị kinh doanh và thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh và truyền thông, quản trị kinh doanh và xã hội học, các lựa chọn ngành đôi bất kỳ: truyền thông và kinh tế, truyền thông và thương mại quốc tế, truyền thông và tâm lý học…

Buffalo

Hoàn tất lớp 12 và GPA lớp 10, 11, 12 là 7.0 trở lên

IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 79

3 – 4 năm

Cử nhân

Tiếp thị bán lẻ, nghiên cứu thể thao và marketing, quản lý kinh doanh thể thao, quản lý sự kiện bền vững

Stirling

Có bằng cao đẳng SIM

2 năm

 

Tháng 9

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Dự bị đại học

Chương trình chung cho tất cả các ngành

London

Hoàn tất lớp 12 với 4 môn có điểm TB 5.0 trở lên (bao gồm Toán), IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 75

1 năm

Cao đẳng

Chứng chỉ nâng cao về khoa học xã hội

London

Hoàn tất lớp 12 IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 87

1 năm

Cử nhân

Kế toán và tài chính

Birmingham

Hoàn tất khóa cao đẳng SIM

2 năm

Cử nhân

Hệ thống thông tin và máy tính, tin học sáng tạo, tế toán và tài chính, tài chính và ngân hàng, kinh doanh và quản lý, kinh tế, kinh tế và tài chính, kinh tế và quản lý, kinh tế và chính trị, quan hệ quốc tế, quản lý và đổi mới kỹ thuật số, toán và kinh tế

London

Hoàn tất chương trình dự bị của London hoặc chứng chỉ về KHXH của London

2 năm

 

Tháng 10

Chương trình

Ngành

Trường

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh

 

SIM

IELTS 4.0 hoặc chưa có tiếng Anh

3 tháng/cấp độ

Dự bị đại học

Chương trình chung cho tất cả các ngành

SIM

Hoàn tất lớp 11, GPA 6.5, IELTS 5.5 hoặc  TOEFL iBT 79 hoặc học tiếng Anh tại SIM

6 tháng

Dự bị đại học

Chương trình chung cho tất cả các ngành

Birmingham

Hoàn tất lớp 11 với GPA 7.5 IELTS 5.5 – 6.0

9 tháng

Cao đẳng

Quản lý

SIM

Hoàn tất lớp 12 GPA 6.5 hoặc hoàn tất dự bị của SIM

IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 79 hoặc học tiếng Anh tại SIM

15 tháng

Cử nhân

Khoa học máy tính (bảo mật hệ thống số), khoa học máy tính (phát triển game và đa phương tiện)

Wollongong

Hoàn tất lớp 12 với điểm TB 5 môn 7.75 trở lên

IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 79

3 năm

Thạc sĩ

Quản lý kinh doanh kỹ thuật, quản lý hậu cần và dây chuyền cung ứng, quản lý dự án và chương trình

Warwick

Tốt nghiệp đại học IELTS 6.5

1 năm

Thạc sĩ

Kinh doanh quốc tế, kinh tế, kinh tế quốc tế, đầu tư, quản lý (kinh doanh và đổi mới, lãnh đạo tổ chức và thay đổi, chiến lược)

Birmingham

Tốt nghiệp đại học cùng chuyên ngành IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 88

1 năm

Công ty Du học INEC

  • Tổng đài: 1900 636 990
  • Hotline miền Bắc & Nam: 093 409 3311 – 093 409 3040 – 093 409 4411
  • Hotline miền Trung: 093 409 9070 – 093 409 9983
  • Email: inec@inec.vn
  • Đăng ký tư vấn du học Singapore: https://goo.gl/aI1NIH 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
5.0
(Tổng cộng 3 )
ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ
Các chị tư vấn, hỗ trợ rất tận tình làm em có cảm giác gần gũi, không xa cách và em rất thoải mái khi liên hệ với Du học INEC.
VIDEO DU HỌC SINH
Nghiêm Tuấn Hào - Sinh viên INEC đang học tại học viện Quản lý SIM, Singapore. Một trong những học viện tư thục lớn nhất Singapore  cùng với cơ sở vật chất vô cùng hoành tráng.

Trong chuyến công tác tại Singapore, Du học INEC đã đến thăm trường cũng như thăm sinh viên INEC và ban ấy đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như đời sống khi sang học tâp tại dất nước Sư Tử này. 
Du học INEC chân thành cảm ơn bạn và trường SIM đã giúp chúng tôi thực hiện video clip này.
Mời phụ huynh và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn Hào.

Gặp gỡ và giao lưu cùng sinh viên INEC tại học viện SIM

CỘNG ĐỒNG DU HỌC SINH

Đăng nhập INEC

Back To Top