TẤT CẢ KHÓA HỌC

Khóa học kế toán tại đại học SMU-test 01
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 3 năm
Khóa học kế toán tại đại học ABC
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 3 năm
Khóa học kế toán tại đại họcC DEF
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 3 năm
Khóa học kế toán tại đại học XFG
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 3 năm
Khóa học kế toán tại đại học PUD
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 3 năm
Khóa học kế toán tại đại học SWO
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 16
 • Học phí: 3500$
 • Học bổng: 55% - 95%
Cử nhân Phân tích kinh doanh (Bachelor of Business Analytics) _T
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34000AUD
 • Học bổng: 20% - 80%
Cử nhân Phân tích kinh doanh (Bachelor of Business Analytics) 2
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34000AUD
 • Học bổng: 20% - 80%
Cử nhân Phân tích kinh doanh (Bachelor of Business Analytics)
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34000AUD
 • Học bổng: 20% - 80%
Cử nhân Kinh doanh – Bachelor of Business
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34.600AUD
 • Học bổng: 20% - 100%
Cử nhân Kinh doanh (Quản lý Thể thao) – Bachelor of Business (Sport Management)
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34.600AUD
 • Học bổng: 20% - 100%
Cử nhân Thương mại – Bachelor of Commerce
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 35.800AUD
 • Học bổng: 20% - 100%
Cử nhân Marketing (Tâm lý học) – Bachelor of Marketing (Psychology)
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34.600AUD
 • Học bổng: 20% - 100%
Cử nhân Quản trị Nhân sự (Tâm lý học) – Bachelor of Human Resource Management (Psychology)
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34.600AUD
 • Học bổng: 20% - 100%
Cử nhân Tài sản và Bất động sản – Bachelor of Property and Real Estate
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 31.200AUD
 • Học bổng: 20% - 100%
Cử nhân Thương mại (Kế toán) – Bachelor of Commerce (Accounting)
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kế toán - Kiểm toán
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 35.800AUD
 • Học bổng: 20% - 100%

THÔNG TIN DU HỌC MỚI NHẤT

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CÙNG INEC

INEC luôn đặt chất lượng dịch vụ là tiêu chí hàng đầu, trong đó sự chính xác trong việc cung cấp thông tin và thời gian phản hồi với khách hàng là hai yếu tố quyết định. Vui lòng cung cấp thông tin, mong muốn của quý khách để INEC có cơ sở tư vấn chính xác, nhanh chóng và tốt hơn cho nhu cầu của quý khách. Tất cả thông tin quý khách cung cấp sẽ được bảo mật và không cung cấp cho bên thứ 3 trong bất kỳ trường hợp nào nếu không có sự đồng ý của quý khách.
TOP

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0